Tag: Schumann Resonance

Lunar 1 : Magic Earth Resonance for Audiophile & Videophile

Editors Choice Award

Views : 65279 Magic Earth Resonance for Audiophile & Videophile Editors’ Choice จากนิตยสาร What HiFi ?  ฉบับกันยายน 2014 … ทำให้ผมรู้สึกถึง “อารมณ์ดนตรี” ได้ดียิ่งขึ้น  สุ้มเสียงสดใส น่าฟัง “ไหลลื่น” อินไปกับดนตรี ที่กำลังรับฟัง  รายละเอียดกระจายตัวสูงขึ้น กระจ่างขึ้น ลอยตัวขึ้น … ทำให้ระบบเสียง มีความไพเราะ น่าฟังขึ้นอย่างเหลือเชื่อ แต่ทว่าสามารถพิสูจน์ได้ Highly Recommend จริง ๆ ครับ มงคล อ่วมเรืองศรี : What Hi-Fi ? Audio Reviewer…


Lunar 3 : อุปกรณ์สร้างคลื่นสมาธิ คลายเครียด หลับง่าย หลับลึก

Alpha-Theta-Brainwave-Generator

Views : 127394   Lunar 3 : Alpha & Theta BrainWave Generator  จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ คลื่นแม่เหล็กโลก Earth Resonance ที่มาจากใต้ดิน จะมีค่าความถี่ตรงกับ คลื่นสมอง Brainwave ที่มีความถี่ต่ำ ระดับ Theta คลื่นระดับ Theta นี้ จะทำให้ ร่างกายและสมองเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ ให้บรรยากาศ ความรื่นรมย์ในการฟังเพลง หรือชมภาพยนตร์ สมองจะรับรู้ข้อมูลได้ดี มีประสิทธิภาพในการเรียกใช้และจดจำ มีสมาธิ เมื่อต้องการพักผ่อน จะทำให้หลับง่าย และหลับลึก…