Views : 124116   Lunar 3 : Alpha & Theta BrainWave Generator  จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ คลื่นแม่เหล็กโลก Earth Resonance ที่มาจากใต้ดิน จะมีค่าความถี่ตรงกับ คลื่นสมอง Brainwave ที่มีความถี่ต่ำ ระดับ Theta คลื่นระดับ Theta นี้ จะทำให้ ร่างกายและสมองเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ ให้บรรยากาศ ความรื่นรมย์ในการฟังเพลง หรือชมภาพยนตร์ สมองจะรับรู้ข้อมูลได้ดี มีประสิทธิภาพในการเรียกใช้และจดจำ มีสมาธิ เมื่อต้องการพักผ่อน จะทำให้หลับง่าย และหลับลึก…