SR3 : ดนตรี คลื่นสมอง กับการพัฒนาความฉลาด

Views : 39699

รวมข้อมูลเกี่ยวกับ ดนตรี คลื่นสมอง กับการพัฒนาความฉลาด
Music Brainwave & Intelligence


การทำสมาธิ (Meditation) เป็นที่สนใจของชาวตะวันตกมาตั้งแต่ปี 1960 เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า
การทำสมาธินั้นมีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจ และผลเหล่านี้นำมาใช้เพื่อประโยชน์
ในการเรียนการสอนได้ เช่น ได้มีการศึกษาพบว่า การทำสมาธิช่วยลดความตึงเครียด
กระวนกระวาย (Anxiety) ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย (Relax) และมีแนวคิดที่สดใส
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนมากขึ้น

music & brainwave

Dr. Georgi lozanov

จากการทำวิจัยของ Dr. Georgi Lozanov ในบุลกาเรีย ซึ่งพบว่า การแนะนำให้สภาพการผ่อนคลายสภาพจิตสำนึกก่อนการเรียน และใช้เทคนิคพิเศษมีเสียงดนตรีและบทละครในระหว่างบทเรียน จะทำให้ผู้เรียนเรียนภาษาได้รวดเร็วและมีความจำดียิ่งขึ้น … 1

…..

จากการวิจัยของ ดร. เอ เอ โทมาทิส (Dr.A A Tomatis) ชาวฝรั่งเศส และ ดร.จอร์จี โลซานอฟ (Dr.Georgi Lozanov) ชาวบัลแกเรีย
ระบุว่าดนตรีช่วยในการเรียนรู้ ดนตรีบางชนิดสามารถทำให้ร่างกายผ่อนคลาย ทำให้สมองอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมที่จะตั้งใจและเรียนรู้ได้ดีขึ้น

Mozart

Mozart : Music & Brain

เช่น บทเพลงของโมซาร์ต (Mozart) บาค (Bach) แฮนเดล (Handel) หรือ วิวาลดี (Vivaldi) จะช่วยให้สมองผ่อนคลาย สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น
เพราะดนตรีเหล่านี้ทำให้เกิดคลื่นสมองอัลฟ่า (alpha) ซึ่งเป็นคลื่นสมองในขณะที่สมองและร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลาย เด็กที่เล่นดนตรี ร้องเพลง หรือฟังเพลงเป็นประจำ จะมีความสามารถด้านเลขคณิตสูง ถ้าหากเล่นดนตรีก่อนอายุ 8 ขวบ

โดยธรรมชาติแล้วเด็กจะร้องเพลง กระโดดโลดเต้น วาดรูป เล่น เพื่อทำความเข้าใจโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัว และสามารถที่จะสื่อสารความคิดของเขาที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
นักวิจัยได้มีข้อมูลใหม่ ๆ และเชื่อว่า ถ้าคนเลี้ยงเด็กและใช้เสียงเพลงช่วยในกิจกรรมที่ทำประจำวันด้วย
จะทำให้เส้นใยประสาทในสมองพัฒนาไปเร็วขึ้น ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในอนาคตได้ … 2

…..

ดนตรีคลาสสิกสมัยบาโร้ค* ในจังหวะความเร็วที่ถูกต้อง จะทำให้ร่างกายผ่อนคลาย และสมองตื่นตัวในการเรียนรู้ จังหวะความเร็วที่ถูกต้องนั้น จะต้องเป็นประมาณนาทีละ 60 เคาะ ที่จะมีประโยชน์ต่อการเรียนสูงสุด

กิลเมน  และ รอดเบลล์ นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองผู้ได้รับรางวัลโนเบล พบว่า ดนตรีของโมสาร์ท มีผลที่ดีต่อการเรียนรู้ใน ปี ค.ศ. 1994 ( Mozart Effect )

จากการค้นพบและพิสูจน์ว่า  เซลล์ร่างกายมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้ โดยใช้สัญญาณ  คลื่นความถี่ต่ำพิเศษ ประมาณ  7.8  Hz  ( Schumann frequencies ) ซึ่งสัญญาณเหล่านี้
จะนำข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเข้าไปช่วยใน  กระบวนการด้านเคมีชีวภาพ และด้านฟิสิกส์ของร่างกาย

ในค่าความถี่ต่ำ  7.8  Hz  / รอบ / วินาที  นี้  ก่อให้เกิดภาวะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมดุลยิ่งต่อมนุษย์ ทำให้เซลล์สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต และพัฒนากระบวนการเมตาโบลิซึม ได้เป็นอย่างดี คล้ายคลึงกับคลื่นแม่เหล็กของโลก  (  Earth ‘s Magnetic Field  Frequencies) … 3

…..

Jazz Brainwave

16 Jazz players & Brainwave

นักดนตรีแจ๊ซแจม(เล่น)ดนตรีด้วยกัน พบคลื่นสมอง Brainwave ของนักดนตรีมีแบบแผนตรงกันไปด้วย

คณะนักวิจัยจาก เยอรมนีทำการศึกษาเส้นกราฟคลื่นสมองนักดนตรีแจ๊ซมืออาชีพที่มาเล่นพร้อมกัน (แจม) 8 คู่ ผลการศึกษาพบว่า ช่วงที่นักดนตรีเล่นดนตรีด้วยกันนั้น ไม่เพียงแต่เสียงดนตรีสอดคล้องประสานกันเท่านั้น ทว่า… จังหวะคลื่นสมองก็พลอยตรงกันไปด้วย …  4

…..

มีการค้นคว้าวิจัยว่าคลื่นเสียงที่มีผลทำให้คลื่นสมอง Brainwave อยู่ในระดับอัลฟาลงมา หรือ 10 รอบนี้เอง ทำให้คนทุกเพศทุกวัยที่ได้ยินได้ฟังมีอารมณ์สงบลง หัวใจเต้นช้าลง

ถ้าฟังเป็นเนืองนิตย์จะทำให้เป็นคนมีสมาธิที่ดี มีความจำสูง และความสามารถในการจินตนาการหรือใช้สมองซีกขวามีมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะมีวิวัฒนาการความเจริญเติบโตทั้งสมอง ร่างกาย และจิตใจเร็วกว่าและดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ฟังคลื่นเสียงระดับนี้

ฉะนั้นพ่อแม่ที่สนใจวิธีการนี้ในการสร้างวิวัฒนาการของลูกสามารทำได้ตั้งแต่เด็ก เพิ่งปฏิสนธิในครรภ์ทีเดียว และไม่มีผลเสียใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อเด็กเกิดแล้วก็เปิดเพลงเหล่านี้ให้ฟังต่อไปได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ด้วยเหมือนกัน และระดับความดังความเบาก็คำนึงให้มีระดับพอเหมาะก็พอ ไม่ดังจนเกินไป

แต่ในระหว่างเด็กอ่อนนอนหลับ ก็ให้มีเสียงในระดับกระซิบได้ยินก็ใช้ได้ เพราะไม่รบกวนประสาทหูของเด็ก ผลการวิจัยบอกว่า เด็กกลุ่มนี้จะควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสดชื่นแจ่มใสเสมอ มีสมาธิดี จำเก่ง และมีจินตนาการที่ดีไม่เก็บกด

เพราะความดีของคลื่นเสียงต่ำนี้เอง ถึงได้มีผลิตเพลงทำนองนี้ออกมามาก ที่เรารู้จักกันว่าเป็นเพลงประเภทนิวเอจ (NEW AGE) เพราะได้ผสมเอาเสียงธรรมชาติเข้าไปด้วย ทำให้เกิดจินตนาการที่ดี ฟังเวลานอนก็จะหลับลึก ฟังเวลาทำงานก็จะเพลิดเพลิน … 5

.
…..

หากเปิดดนตรี Classic หรือท่วงทำนองเบาสบาย
ในสวน สนามหญ้า เราจะได้คลื่นแม่เหล็กโลกจากธรรมชาติ
จะทำให้ลดความเครียด  ความวิตกกังวล เกิดความเพลิดเพลิน รื่นรมย์
ทำให้คลื่นสมอง brainwave ราบเรียบ  เกิดสมาธิ อ่านและจดจำได้ดี
.
แต่เมื่ออยู่ในเมือง หรืออยู่ในตึกสูงเช่น คอนโด อพาร์ทเม้นท์
คลื่นแม่เหล็กโลก Earth Resonance จะเหลือน้อย
เพราะโลหะ และสายไฟฟ้าแรงสูง จะเป็นตัวกีดกั้น ทำลาย
จึงต้องอาศัย อุปกรณ์ปล่อยคลื่นความถี่แม่เหล็กโลก เป็นตัวช่วยแทน

Lunar-BrainWave-Generator

http://www.magicboxaudio.com/lunar-brainwave-generator/

.

.

 

Reference : ที่มาของข้อมูล ดนตรี คลื่นสมอง กับการพัฒนาความฉลาด

1 … คัดย่อ เรียบเรียงจาก :  เอกสารวิชา เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา กับการศึกษาร่วมสมัย
2 … http://www.onec.go.th/publication/4205006/brain2542/brain.htm
3 … Book by Prof. V. Vysotskii  ;  Dr. I. Smirnov and Dr.A. Konilova on  “ Introduction to the Biophysics of Activated ”  2005
4 … นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ. ห้างฉ้ตร ลำปาง
5 … ดร.ภาคิน  ธราธรศิริ

 

And I’m really looking forward to finally buy-essay-fast-online.com seeing some of the Himalayas.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.