SR2 : BrainWave : คลื่นสมอง และประโยชน์

คลื่นสมองควบคุมรถเข็น
Views : 150617

BrainWave คลื่นสมอง

การทำงานของสมอง คือการรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้า และการเคลื่อนไหวของพลังงานเหล่านี้
ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ คลื่นสมอง BrainWave

นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือ Electroencephalogram (EEG) จับภาพสัญญาณไฟฟ้าบริเวณสมอง
และแบ่งคลื่นสมองออกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้

 1. คลื่นสมองระดับเบต้า Beta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 14 – 30 Hz )
  เป็นคลื่นสมองที่เร็วที่สุด สมองควบคุมจิตใต้สำนึก
  เมื่อใช้สมองเปิดรับข้อมูลพร้อมระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน
  เช่น การทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความทรงจำระยะสั้น
  .
 2. คลื่นสมองระดับอัลฟ่า Alpha Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 8 – 13.9 Hz )
  เมื่อเราพักผ่อน และมีความสงบ (relaxation) แต่อยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะนี้จะทำให้รับข้อมูลได้ดีที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ดี (superlearning)
  เข้าถึงและเรียกความจำได้ง่ายและรวดเร็ว พบบ่อยในเด็กที่มีความสุข และผู้ใหญ่ที่มีจิตสมดุล หรือผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำ
  หรือในขณะร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สภาวะก่อนหลับ
  ในทางการแพทย์ คลื่นระดับนี้เหมาะกับการสะกดจิต เพื่อบำบัดโรค
  ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการป้อนข้อมูลให้แก่จิตใต้สำนึก  สมองสามารถเปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
  มีความคิดสร้างสรรค์  เป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูง
  .
 3. คลื่นสมองระดับธีต้า Theta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 4 – 7.9 Hz )
  เมื่อมีการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ (inspiration) คลื่นปัญญาญาณ เป็นคลื่นที่เราสามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้สำนึกได้ (subconscious mind)
  การแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว เป็นคลื่นระดับเดียวกับสมาธิระดับลึก (meditaion) เข้าถึงและเรียกความทรงจำระยะยาวได้ดี
  คลื่นสมองสภาวะนี้ จะมีความสุข ลืมความทุกข์ มีแต่ความปิติยินดี
  เป็นคลื่นสมองที่สะท้อนการทำงานของจิตใต้สำนึก (Subconscious Mind)
  .
 4. คลื่นสมองระดับเดลต้า Delta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 0.1 – 3.9 Hz )
  เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ สมองทำงานตามความจำเป็นเท่านั้น แต่กระบวนการของจิตใต้สำนึกจะจัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
  เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับลึกโดยไม่มีความฝัน  จะรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษเมื่อยามตื่น
  .

หมายเหตุ : ช่วงความถี่คลื่น แต่ละที่มาจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ( ดังภาพด้านล่าง )

ที่มา

 • หนังสือ รู้เรียนเพื่อเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  … หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
 • หนังสือ อัจฉริยะ…เรียนสนุก … หนูดี วนิษา เรซ
 • หนังสือ ฉลาด เก่ง ดี … เกียรติวรรณ อมาตยกุล
 • บทความ คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณ
  … ปาริฉัตต์ ศังขะนันทน์ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประโยชน์ของการทำให้คลื่นสมอง BrainWave มีความถี่ต่ำ

คลื่นสมองที่อยู่ในระดับ Alpha Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 8 – 13.9 Hz )

ทำให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม มีอารมณ์ดี เบิกบาน ความคิดสร้างสรรค์สูง สมาธิสูง มีความจำดี

และมีพลังความคิดด้านบวกสูง มองโลกในแง่ดี
มักพบในนักบวช พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ที่กำลังมีความสุข ผู้ที่กำลังสวดมนต์

วิธีปรับคลื่นสมองให้มีความถี่ต่ำ Low Frequency BrainWave

 1. สภาวะแวดล้อม ค่อนข้างเงียบสงบ
 2. ห่างจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เตาไมโครเวฟ สายไฟฟ้า หม้อแปลง คอมพิวเตอร์
 3. การฟังหรือเล่นดนตรี เพลงคลาสสิค โมสาร์ต Mozart
 4. การฝึกสมาธิ โยคะ
 5. การอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล อุทยาน สวนต้นไม้บริเวณบ้าน

Hans Berger จิตแพทย์ชาวออสเตรียในปี 1908 ค้นพบว่า คลื่นเธต้าเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การจินตนาการ และการฝันกลางวัน ขณะที่คลื่นเดลต้าเกี่ยวข้องกับการหลับสนิท การผ่อนคลายได้รับอิทธิพลจากคลื่นอัลฟ่า คลื่นนี้มีความถี่ระหว่าง 7-13 เฮิร์ซ สนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกก็มีความถี่ของตัวเอง เรียกว่า Schumann Resonance

ปัจจุบัน มีการผลิตอุปกรณ์สร้างความถี่สนามแม่เหล็กโลก ใช้ในงานหลากหลายประเภท

Lunar : Alpha & Theta BrainWave Generator

อุปกรณ์สร้างคลื่นสนามแม่เหล็กโลก GeoMagnetic / Earth Resonance
ปล่อยคลื่นได้ 3 ระดับ Alpha / Theta 1 / Theta 2 Brainwave
คลื่นเหล่านี้ ช่วยให้สมองผ่อนคลาย มีสมาธดี  อ่านหนังสือและจดจำได้ดี
เหมาะกับการฝึกโยคะ ชี่กง พลังจิต พลังจักรวาล
ช่วยให้ นอนหลับได้เร็ว หลับได้ลึก  ตื่นเช้าสดชื่นกว่าเคย

ข้อมูลเพิ่มเติม … http://www.magicboxaudio.com/lunar-brainwave-generator/

Lunar-Brainwave-Review

รายงานจากผู้ใช้ …  http://www.magicboxaudio.com/review-lunar-brainwave-generator/

 

การประยุกต์ใช้ คลื่นสมอง BrainWave ในปัจจุบัน

คลื่นสมองควบคุมรถเข็น

Toyota พัฒนารถเข็น สั่งงานด้วยคลื่นสมอง ใช้เวลาแค่เสี้ยววินาที และมีความถูกต้องสูง

คาดกันว่า จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย คนชรา คนพิการ ที่ต้องใช้รถเข็นได้ดี

คลื่นสมอง ควบคุม อุปกรณ์

Hitachi พัฒนาหมวกอ่านคลื่นสมอง BrainWave ใช้เปิดปิดอุปกรณ์

Honda พัฒนาให้คลื่นสมองสามารถบังคับแขนขา Asiomo ได้

ที่มา : Manager

 

คลื่นสมอง สมาธิ

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เดวิดสัน (Richard Davidson Ph.D) ได้ทำการศึกษาในพระทิเบต
พระ ดร.แมทธิว ริคาร์ด ซึ่งฝึกสมาธิมาเป็นเวลา 20-30 ปี เมื่อตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI ก็พบว่า
คนที่ฝึกสมาธิเป็นเวลานาน ๆ สมองมีส่วนเปลือกนอกสีเทา ๆ ที่เรียกว่า Gray Matter ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ของเซลล์ประสาท
จะหนาตัวขึ้น นั่นหมายถึง มีเซลล์สมองเพิ่มขึ้น และบริเวณส่วนหน้าแถวหน้าผากด้านซ้าย จะมีการทำงานของคลื่นสมองดีขึ้น
มีลักษณะของคลื่นสมองช้าลงและสม่ำเสมอมากขึ้น ที่เรียกว่า “คลื่นแกมม่า” ซึ่งพบในคนที่จิตเป็นสมาธิลึกๆ

ต่อมา เขาได้ทดลองในอาสาสมัครที่ฝึกสมาธิทุกวัน วันละ 30 นาที เช้าและเย็น เป็นเวลา 3 เดือน
แล้วตรวจดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ fMRI ก็พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน  แสดงว่า
สมองคนเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างและการทำงาน ซึ่งเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Neuroplasticity
หรือ ความยืดหยุ่นของสมอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้นพบใหม่ และได้ทำลายความเชื่อเก่าที่ว่า สมองเปลี่ยนแปลงไม่ได้

เขาได้ทดลองทั้งแบบสมถและวิปัสสนากรรมฐานก็พบว่า ได้ผลเช่นเดียวกัน สมองของคนเราสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา
โดยการจริญสติ ทำให้สมองสร้างเซลล์สมองใหม่ๆมากขึ้น การทำงานดีขึ้น
คลื่นสมองสม่ำเสมอ ช้าลง ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีความสุข สุขภาพจิตดี 
นอกจากนั้น เขายังได้ศึกษากรณีของอารมณ์เครียด อารมณ์โกรธ และอารมณ์ซึมเศร้า
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสมองในทางตรงข้าม คือมันทำให้เซลล์สมองเสื่อม ความจำเสื่อมลง และเซลล์อายุสั้นลง

ที่มา สมองพัฒนาได้ ด้วยการเจริญสติ – Manager

 

 

 

 

Nissan นิสสัน บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้จับมือกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ร่วมมือกันพัฒนารถยนต์สแกนความคิดของคนขับสำหรับควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของรถ

โครงการพัฒนานี้ใช้อุปกรณ์วัดการทำงานของสมอง รูปแบบการเคลื่อนไหวของดวงตา
ตัวสแกนสิงแวดล้อมรอบ ๆ รถ  รวมกับระบบเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับคนขับ
สำหรับควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของรถยนต์
ผู้ขับต้องสวมหมวกพิเศษที่ติดตั้งเซนเซอร์ 16 ตัวเพื่อรับสัญญาณแม่เหล็กจากสมอง

.

.

คลื่นไมโครเวฟทำลายคลื่นสมอง BrainWave

มีรายงานในประเทศเยอรมนี รัสเซีย และสวิตเซอร์แลนด์ พบว่า
คลื่นไมโครเวฟทำให้คลื่นสมองลดลง ความยาวของคลื่นสมองสั้นลง จนทำให้สมองเสื่อม
สังเกตได้จาก ฉลากขวดนมสำหรับเลี้ยงทารกจะระบุอย่างชัดเจนว่า
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟต้มน้ำให้เดือด เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟจะไปทำลายสารอาหารที่มีประโยชน์เสียหมด
.

 

And I have a great flat in buy-essay-fast-online.com South Delhi, with a little roof terrace garden.


One Response to SR2 : BrainWave : คลื่นสมอง และประโยชน์

 1. Chimac journey for a home started in Chattanooga, Tennessee in our first restaurant Wings Town. It was here where we honed our Wings recipe and felt we were ready for a larger city with a more developed flavor profile.

  Thank you and as always stay blessed! Contact us Today Chimac !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.